Välkommen till vår blogg!

Välkommen till vår blogg!

Viltundersökarkurs

AktuelltPosted by Kårby Gård Thu, May 31, 2012 14:23:57

Viltundersökarkurs kommer att hållas fredagen den 28 september

Utbildningen är godkänd av Livsmedelsverket och leder till att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före leverans till en vilthanteringsanläggning.

Undersökningen innebär i normalfallet att färre organ behöver följa med viltet för besiktning på vilthanteringsanläggningen.

Det är viktigt att jaktlaget har en resurs som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situationsanpassat och hygieniskt sätt.

Viltundersökaren ska:

*Känna till aktuell lagstiftning

*Kunna genomföra en yttre och inre undersökning

*Upptäcka och reagera på beteende och utseende hos vilt som avviker från det normala.

*Upptäcka och reagera på inre organ som inte är normala

*Kunna dokumentera undersökningen

Kursledare: Lasse Bengtsson

Först till kvarn... Finns endast 15 platser.